ИҚЛИМ МАЪЛУМОТИ
TERMIZ TERTU.UZ
МУРОЖААТ ҚИЛИНГ
ОВОЗ БEРИНГ

Сайтга нима учун ташриф буюрасиз?

Иқтисодий кўрсатгичлар

Асосий иқтисодий кўрсаткичлар

январь-сентябрь ойлари учун

 

 

2019 йил

2020 йил

млрд. сўм

2018 йилнинг
январь-
сентябрига
нисбатан
 фоизда

млрд. сўм

2019 йилнинг
январь-
сентябрига
нисбатан
 фоизда

Доимий аҳоли сони
 (киши)

108911

103,7

78100

71,2

Саноат маҳсулоти

95,3

102,9

123,0

104,5

Истеъмол товарлари

73,1

106,9

85,3

92,3

Асосий капиталга киритилган инвестициялар

342,5

101,2

490,6

128,8

Қурилиш ишлари

172,3

119,4

193,6

101,0

Чакана товар айланмаси

153,4

105,6

132,8

76,6

Хизматлар, жами

120,3

107,9

132,9

100,3

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ ҳўжалиги

597,0

97,1

688,5

114,4

Ташқи савдо айланмаси
 (минг АҚШ долл)

35 168,9

102,7

14 501,8

41,2

Экспорт

14 616,5

106,0

9 108,0

62,3

Импорт

20 552,4

100,5

5 393,9

26,2

Сальдо  (+,-)

-5 935,9

х

3714,1

х

 

 

 


Саноат

 

Дастлабки маълумотларга асосан жорий йилнинг январь-сентябрь ойларида Сурхондарё вилоятида жами 3414,3 млрд. сўмлик саноат махсулотлари ишлаб чиқарилишига эришилди ва ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 104,1 % ни ташкил этди. Жумладан, Термиз туманида фаолият кўрсатаётган саноат корхоналари томонидан 123,0 млрд. сўмлик саноат махсулотлари ишлаб чиқарилишига эришилди ва ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 104,5 % ни ташкил этди.Фаолият кўрсатаётган саноат корхоналари сони

(2020 йил январ-сентябр)

бирлик

Жами

шу жумладан

йирик

кичик

микро

 

254

1

12

241

 

 

 

Саноат ишлаб чиқариш 

 

Туман номи

Саноат маҳсулотлари ҳажми

Аҳоли жон бошига саноат маҳсулотлари

Истеъмол товарлари ҳажми

Ҳудудий саноат маҳсулотлари ҳажми

млн.сўм

ўсиш
 суръати,
 %

минг сўм

ўсиш
 суръати,
 %

млн.сўм

ўсиш
 суръати,
 %

млн.сўм

ўсиш
 суръати,
 %

Термиз

123,0

104,5

1585,4

145,2

85,3

92,3

76,4 

111,7 

 Термиз туманида йирик ҳажмга эга бўлган корхоналар

 

 №

Корхона номи

Млрд.сўм

Жами хажмига нисбатан улуши %

 

Жами:

10,0

100,0

1

Chm NAVRO'Z-NASLCHILIK

1,7

17,0

2

"GOLD DRIED FRUITS EXPORT" Mchj

8,3

83,0

 

 

 

 

 

 

Хизматлар

 

Xизматлар соҳасини ривожлантириш ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини шакллантиришнинг энг муҳим шартларидан бири ҳисобланади. Бугунги кунда мамлакатда олиб борилаётган бозор ислоҳотлари жамиятни ривожлантиришнинг энг муҳим ижтимоий-иқтисодий вазифаларини ҳал қилишда xизмат кўрсатиш соҳасининг ролини оширишга катта таъсир кўрсатади. Xизматларнинг хилма-хиллиги аҳолининг катта қисмини ҳаёт сифатини ва фаровонлигини яхшилаш имконини беради. Натижада, 2020 йил январь–сентябрь ойларида хизматлар ишлаб чиқариш ҳажми  132,9 млрд. сўмни ташкил этди. Ўсиш суръати ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 100,3 % ни ташкил этди.

 

Хизматлар сохасида фаолият кўрсатаётган корхоналари сони

 

Жами 

шу жумладан

йирик

кичик

микро

863

93

55

715

 

Хизматлар ишлаб чиқариш 

 

Туман номи

Жами хизматлар
 ҳажми

Аҳоли жон бошига хизматлар

млн.сўм

ўсиш
 суръати, %

минг сўм

ўсиш
 суръати, %

Термиз т

132,9

100,3

1712,4

96,8

 

Иқтисодий фаолият турлари бўйича бозор хизматлари ишлаб чиқариш 
 
(2020 йил январь-сентябрь ойлари учун)

 

Млрд. сўм

Ўсиш суръати
 
% да

Жамига нисбатан
 % да

  Хизматлар – жами

132,9

100,3

100,0

шу жумладан асосий турлари бўйича:

 

 

 

алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари

2,0

107,0

1,5

молиявий хизматлар

0,3

124,5

0,2

транспорт хизматлари 

50,9

102,0

38,3

шу жумладан: автотранспорт хизматлари

43,6

101,0

32,8

яшаш ва овқатланиш хизматлари

7,5

86,0

5,7

савдо хизматлари

41,2

97,6

31,0

кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар

3,0

83,5

2,3

таълим соҳасидаги хизматлар

10,7

120,1

8,1

соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар 

1,5

98,0

1,1

ижара хизматлари

3,0

81,1

2,3

компьютерлар ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар 

3,2

89,4

2,4

шахсий хизматлар

4,8

91,7

3,6

меъморчилик, муҳандислик изланишлари, техник синовлар ва таҳлил соҳасидаги хизматлар

2,0

45,3

1,5

бошқа хизматлар

2,8

86,0

2,1

 

Ташқи савдо 

 

Термиз тумани ташқи савдо айланмаси 2019 йилнинг январь-сентябрь ойларида 14 501,8 минг. АҚШ долларни, жумладан экспорт  9 108,0 минг. АҚШ долларни, импорт 5 393,9 минг. АҚШ долларни, шунингдек ташқи савдо сальдоси 3714,1 минг. АҚШ долларни ташкил этди.

 

Ташқи савдо айланмаси

 

Минг. АҚШ доллари

Ўсиш
 суръати %

Жамига

нисбатан
 % да

Ташқи савдо айланмаси

14 501,8

41,2

8,9

Экспорт

9 108,0

62,3

7,8

Импорт

5 393,9

26,2

9,9

Сальдо  (+,-)

3714,1

х

х

 

Аҳоли жон бошига ташқи савдо айланмаси

 

АҚШ доллари

Ўсиш
суръати
 %

Ташқи савдо айланмаси

186,8

57,3

Экспорт

117,3

86,5

Импорт

69,5

36,4

 

 

 

 

 

Инвестициялар

 

2020 йилнинг январь-сентябрь ойларида асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг умумий ҳажми 490,6 млрд. сўмни ёки 2019 йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 128,8 фоизни ташкил қилди.

 

2020 йил январь-сентябрь ойларида асосий капиталга ўзлаштирилган хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажми

( млн. сўм)

 

Жами              хорижий инвестициялар ва кредитлар

шу жумладан:

хукумат кафолати остидаги

тўғридан-тўғри инвестиция ва кафолатланмаган кредитлар

бошқалар

Жами хорижий инвестициялар ва кредитлар

237127,7

16164,0

220963,7

-

       Шу жумладан:

Жами хорижий   инвестициялар

73172,7

-

73172,7

-

Жами хорижий кредитлар

163955,0

16164,0

147791,0

-

 

Аҳоли жон бошига тўғри келадиган инвестициялар

 

минг сўм

Ўсиш
 суръати %

Жами инвестициялар

6 322,6

179,0

Марказлашган инвестициялар

1126,6

186,3

Марказлашмаган инвестициялар

5196,1

177,5

 

Термиз туманида  Асосий капиталга ўзлаштирилган инвестицияларнинг
 энг катта улуши шу корхоналарга тўғри келди

 

 №

Корхона номи

Жами хажмига нисбатан улуши %

1.

"AFROSIYOB PARRANDA" mas‘uliyati cheklangan jamiyati

10,0

2.

 

 

3.

...

 

 

 

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

 

2020 йил январь-сентябрь ойларида барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 688,5 млрд.сўмлик қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарилди ёки 2019 йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 114,4 фоизни ташкил қилди. 

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги соҳасининг асосий кўрсаткичлари                                                                                                                              (2020 йил 1 октябрь  ҳолатига)


млрд. сўм

Ўсиш суръати,
 %

01.10.2019 й.           

01.10.2020 й.

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги соҳасида ишлаб чиқариш ҳажми

597,0

688,5

114,4

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми

587,2

676,9

114,5

Деҳқончилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми -жами

362,5

400,8

122,7

Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб             чиқариш ҳажми-жами

224,7

276,0

101,4

Ўрмон хўжалигида ишлаб чиқарилган маҳсулот (хизмат)лар ҳажми

0,0

0,4

0,0

Балиқ хўжалигида ишлаб чиқарилган маҳсулот (хизмат)лар ҳажми

5,0

3,5

74,8

Деҳқончилик ва чорвачилик соҳаларида хизмат кўрсатиш ҳажми

592,0

684,5

114,7

 

 

Термиз  туманида 2020 йил январь-сентябрь ойларида деҳқончилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш


тонна

Ўсиш суръати,                 %

01.10.2019 й.

01.10.2020 й.

Дон вадуккакли дон экинлари – жами

15 404,0

18 172,3

118,0

Пахта хом-ашё

4 019,0

5 323,0

132,4

Картошка

6 956,0

7 118,6

102,3

Сабзавотлар – жами

54 266,0

69 177,6

127,5

Озиқбоп полиз – жами

16 081,0

16 944,0

105,4

Мевалар ва резаворлар–жами

4 473,0

4 702,0

105,1

Узум–жами

1 052,0

1 069,7

101,7

 

 

 

Аҳоли жон бошига тўғри келадиган қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 

 

Туман номи

млн.сўм

ўсиш
 суръати, %

Термиз т

8,9

158,9

Меҳнат ва бандлик

 

Дастлабки маълумотларга кўра, 2020 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Термиз туманида доимий аҳоли сони 78,1 минг кишини ташкил қилди ва йил бошидан 31,6 минг кишига ёки 71,2 фоизга камайди.

 

Доимий аҳоли сони 

(2020 йил 1 октябрь ҳолатига, киши)

 

Жами аҳоли сони

шу жумладан:

эркаклар

аёллар

Сурхондарё вилояти     

2667290

1347878

1319412

Термиз тумани

78100

39243

38857

 

Термиз туманида 2020 йил январь-сентябрь ойларида аҳолининг табиий ҳаракати тўғрисида маълумот

 

 

 

киши

ҳар 1000 аҳолига, нисбатан

01.10. 2019 й.

01.10. 2020 й.

ўсиш,
 камайиш

01.10.2019 й.

01.10.2020 й.

Туғилганлар 

2163

1421

-742

26,8

24,5

Ўлганлар 

373

 

 

4,6

 

Табиий ўсиш

1790

 

 

22,2

 

Никоҳлар

724

441

-283

9,0

7,6

Ажралишлар 

79

38

-41

1,0

0,7

 

Аҳоли бандлиги

 

Туман номи

Меҳнат ресурслари сони, минг киши

Иктисодий фаол аҳоли сони, минг киши

Жами иш билан банд аҳоли сони, минг киши

Хотин-қизларнинг бандлиги даражаси

 

 

 

 

 

 

давоми

Жами меҳнатга муҳтож ишсиз аҳоли сони, минг киши

Жами ишсизлик даражаси, %

 

Меҳнат бўлимларида рўйхатга олинган расмий ишсизлар сони, киши

Вақтинча ишлаш учун хорижга кетганларнинг иқтисодий фаол аҳолининг умумий сонидаги улуши

 

 

 

 

 
Корхоналар ва ташкилотлар фаолиятининг умумий тавсифи

Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри маълумотларига кўра, Термиз туманида 2020 йилнинг 1 октябрь   ҳолатига рўйхатга олинган юридик шахслар (дехқон, фермер хўжаликларисиз) сони 1724 тани ташкил қилиб, шундан
 1688 таси ёки 97,9 фоизи фаолият кўрсатмоқда. Йил бошидан жами  373 та юридик шахслар рўйҳатдан ўтказилган бўлса, 43 та юридик шахслар тугатилган.

Термиз туманида 2020 йилнинг 1 октябрь ҳолатига рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар иқтисодий фаолият турлари бўйича қуйидагича тақсимланади

 

 

Рўйхатга
 олинганлар

Фаолият
 кўрсатаётганлар

бирлик 

якунга нисбатан фоизда

бирлик

якунга нисбатан фоизда

    Жами

1724

100,0

1688

100,0

шу жумладан:

 

 

 

 

қишлоқ, ўрмон ва балиқ        хўжалиги

359

20,8

351

20,8

саноат

254

14,7

254

15,0

қурилиш

224

13,0

220

13,0

савдо

389

22,6

384

22,7

ташиш ва сақлаш

65

3,8

64

3,8

яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

126

7,3

120

7,1

ахборот ва алоқа

11

0,6

11

0,7

соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш

23

1,3

23

1,4

бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш

273

15,8

261

15,5

 

Оилавий корхоналар тўғрисида маълумот

 

 

Рўйхатга
 олинган

Фаолият
 кўрсатаётган

01.10.2019 й.

01.10.2020 й. 

01.10.2019 й.

01.10.2020 й. 

    Сурхондарё вилояти

1 064

4 933

1 042

4 524

Термиз

55

256

54

246

Сурхондарё вилоятидаги улуши,%

5,2

5,2

5,2

5,4

 

 

 


 

2020 йилнинг 1 октябрь ҳолатига рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган кичик тадбиркорлик субъектлари иқтисодий фаолият турлари бўйича сони
 
(деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)

 

 

Рўйхатга
 олинганлар

Фаолият
 кўрсатаётганлар

бирлик 

якунга нисбатан фоизда

бирлик

якунга нисбатан фоизда

    Жами

1 543

100,0

1 514

100,0

шу жумладан:

 

 

 

 

қишлоқ, ўрмон ва балиқ        хўжалиги

353

22,9

345

22,8

саноат

253

16,4

253

16,7

қурилиш

224

14,5

220

14,5

савдо

388

25,1

383

25,3

ташиш ва сақлаш

62

4,0

61

4,0

яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

124

8,0

118

7,8

ахборот ва алоқа

11

0,7

11

0,7

соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш

19

1,2

19

1,3

бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш

109

7,1

104

6,9

 

Тадбиркорлик субъектларининг яшовчанлиги
 
(ҳудудда хар 1000 нафар фаолият кўрсатаётган тадбиркорлик субъектларига тўғри келадиган ўртача миқдор)

Туман номи

Тегишли ҳудудда фаолият кўрсатаётган юридик шахс бўлган тадбиркорлик субъектлари сони (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз)

Тегишли ҳудудда охирги 3 йил давомида узлуксиз фаолият кўрсатаётган юридик шахс бўлган тадбиркорлик субъектлари сони
 
(фермер ва деҳқон хўжаликларисиз)

Индикатор миқдори
 
(сонда, бирликда)

 

А

Б

=Б/А*1000

Термиз

1523

876

575

 

Тадбиркорлик субъектларининг фаоллиги

 

Ҳудуд номи

Жами

 

шу жумладан:

3 йил давомида фаолият кўрсатаётган

3 - 5 йил
 давомида фаолият кўрсатаётган

5 - 10 йил
 давомида фаолият кўрсатаётган

10 йилдан ортиқ даврда фаолият кўрсатаётган

Термиз

1523

876

190

256

201

 

 

 

Янги тадбиркорлик субъектлари тармоқлар бўйича

(январь-сентябрь ойларида)

 

 

2019 йил

2020 йил

Жами

302

368

шу жумладан:

 

 

қишлоқ, ўрмон ва балиқ        хўжалиги

39

184

саноат

54

64

қурилиш

60

14

савдо

96

69

ташиш ва сақлаш

3

3

яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

34

15

ахборот ва алоқа

2

2

соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш

5

2

бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш

9

15

 

Тадбиркорлик субъектлари сони

 

Жами 

шу жумладан

йирик

кичик

микро

1552

9

69

1474